Cenník našich služieb

 

Výroba muštov /lisovanie ovocia/  -  0.35€ / liter ovocia

Drvenie ovocia na kvas 5€ / 100 litrov ovocia

Pri výrobe destilátov z ovocia zaplatíte za 1liter 100% liehu 10€, to znamená, že napríklad za 1liter 50% alkoholu zákazník platí 5€.